Nieuws

Project schooluitval

Toegevoegd op 24 januari

Schooluitval2

Netwerk ‘Samen tegen schooluitval’

Sinds 1 september 2016 maakte de Vlaamse overheid in het kader van de conceptnota ‘Samen tegen schooluitval’ middelen vrij om per provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) een coördinator ‘Samen tegen schooluitval’ aan te stellen. De CLB’s werden gevraagd zich netoverstijgend te organiseren om een opdracht uit te schrijven die aangepast is aan de noden en de situatie in de provincies en het BHG.

De belangrijkste opdracht is alle partners die actief zijn op het domein van schooluitval samen te brengen in een platform om vervolgens samen werk te maken van een actieplan dat de ongekwalificeerde uitstroom in Brussel aanpakt. 

Er werd gestart met een omgevingsanalyse, die er bij de start van het schooljaar 2017-2018 voor zal zorgen dat er

 • een informatiebundel ter beschikking is rond de problematiek van vroegtijdig schoolverlaten, rond de risicofactoren en wat al dan niet werkt in de aanpak ervan (gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek)
 • meer inzicht is in de problematiek van vroegtijdig schoolverlaten en gerelateerde thema’s als definitieve uitsluitingen en schoolverzuim via een cijferrapport, toegespitst op de situatie in Brusselse scholen
 • een schematisch overzicht en een uitgebreidere infobundel voorhanden zal zijn dat alle partners in de strijd tegen schooluitval in kaart brengt, opdat het bestaande aanbod overzichtelijker wordt en partners beter zicht krijgen op elkaars aanbod, de zogenaamde ‘landschapstekening’
 • een overzicht voorhanden is van good practices in de scholen, als inspiratiebundel en mogelijks als basis voor uitwisselingsmomenten in de toekomst
 • een actieplan voorligt dat in samenwerking met alle partners werd opgesteld en dat dient als meerjarenplan om het aantal vroegtijdig schoolverlaters in Brussel te verlagen
 • een startdag/netwerkdag wordt georganiseerd voor alle scholen en partners rond vroegtijdig schoolverlaten op vrijdag 29/09/17.

Voor vragen hierrond kan u steeds terecht bij Eva Trogh, die coördinator is van het netwerk ‘Samen tegen schooluitval’ Brussel op het nummer 0489/442 691.

 • Telefoon:02 512 30 05
 • Email:info@vclbpb.be
 • Hoofdzetel: Opzichterstraat 84,
  1080 Sint-Jans-Molenbeek
 • Vestiging: Brusselstraat 270, 1702 Groot Bijgaarden.

Openingsuren:
Werkdagen: 8u30 tot 16u
Krokus -en herfstvakantie: geopend
Kerstvakantie: twee dagen geopend (variërend)

Paasvakantie: gesloten
Zomervakantie: Tussen 15 juli en 15 augustus gesloten