Project motoriek

Project Motoriek

Project Motoriek

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.”

Met deze vergelijking sloeg Albert Einstein, zowel letterlijk als figuurlijk, de nagel op de kop. Beweging blijkt immers cruciaal voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. Leren en groeien zijn actieve processen. Kinderen in de basisschool experimenteren en ontdekken de wereld vooral via hun lichaam. Voldoende bewegen is dus heel belangrijk; het stimuleert de connecties in de hersenen en de verbindingen met elkaar. Door samen te bewegen, te spelen en te werken leer je omgaan met elkaars (on)mogelijkheden wat het pedagogisch klimaat enkel ten goede komt.

Bewegen heeft bovendien tal van positieve effecten op het gevoel van welbevinden, maar ook op andere leerprocessen bij kinderen en jongeren. Alleen al een bewegingstussendoortje zorgt voor een oppepper in de klas en nieuwe energie om weer aan het werk te gaan. Koppel je de leerstof aan het bewegen dan verloopt het automatisatieproces efficiënter en beklijft het geleerde langer.

In deze tijd van ‘beeldschermanimatie’ en de verhoogde aandacht voor het cognitief functioneren krijgt de motorische ontwikkeling thuis en op school een andere rol toegekend. Het bewegen beperkt zich vaak tot de turnlessen en de buitenschoolse sportactiviteiten. In Brussel en de rand zorgt de meertaligheid soms ook voor een extra uitdaging wanneer we de algemene ontwikkeling van een kind of jongere zo accuraat mogelijk in kaart proberen te brengen. Reden genoeg om te onderzoeken op welke manier we het bewegen op school en thuis kunnen stimuleren en hoe we tegemoet kunnen komen aan leerlingen bij wie de motorische ontwikkeling moeilijker verloopt. We gaan op zoek naar mogelijke invalshoeken van motoriek met als doel een adequater beeld van de leerling te kunnen genereren en andere leer- en groeiprocessen te faciliteren.

In dit motoriekproject proberen wij handvaten aan te reiken aan alle betrokken partijen:

Ouders

 • Hoe creëer je een optimaal bewegingsklimaat in huis?
 • Hoe kan je je kind ondersteunen bij het aanleren van nieuwe motorische vaardigheden?
 • Wat kan je doen wanneer de motorische ontwikkeling van je kind wat stroever verloopt?

Leerkrachten en zorgteam

 • Hoe maak je de speelplaats bewegingsvriendelijk?
 • Welke bewegingstussendoortjes kan je aanbieden in jouw klas?
 • Hoe kan je via beweging het automatiseren van reken- of taalvaardigheden faciliteren?
 • Hoe kan je de motorische ontwikkeling van kinderen beter in kaart brengen?
 • Welke ondersteuning kan je bieden aan een leerling met een motorische moeilijkheden.

CLB-medewerkers

 • Hoe kan je de motorische ontwikkeling van kinderen accurater analyseren?
 • Wanneer moet je een kind doorverwijzen voor verder motorisch onderzoek?
 • Hoe ondersteun je leerlingen met een motorische ontwikkelingsstoornis en hun leerkrachten?
 • Telefoon:02 512 30 05
 • Email:info@vclbpb.be
 • Hoofdzetel: Opzichterstraat 84,
  1080 Sint-Jans-Molenbeek
 • Vestiging: Brusselstraat 270, 1702 Groot Bijgaarden.

LogomannetjesM

Openingsuren:

Werkdagen: 8u30 tot 16u30 - vrijdag tot 16u00

Krokus -en herfstvakantie: geopend 
Kerstvakantie: 4 dagen geopend (variërend) 

Paasvakantie: gesloten
Zomervakantie: gesloten van 15 juli en met 15 augustus