Rechten en plichten

Rechten en plichten

beroepsgeheimBeroepsgeheim

Iedere CLB-medewerker heeft beroepsgeheim. Wat je met hem/haar bespreekt blijft tussen jullie. Hij mag het wel bespreken met een collega binnen zijn team, maar alleen als de hulpverlening er baat bij heeft. Die collega moet uiteraard ook het beroepsgeheim naleven. Stel dat het CLB samenwerkt met andere hulpverleners, dan mag met hen informatie uitgewisseld worden, maar ook voor hen geldt beroepsgeheim.

Uitzonderingen op het beroepsgeheim:

 • gevaar voor iemands leven;
 • gevaar voor iemands eigendom;
 • gevaar voor de openbare veiligheid;
 • noodsituaties;
 • in eigen verdediging.

Wanneer iets uit dat lijstje gebeurt, moet de CLB-medewerker dat melden. Als een CLB-medewerker getuigt voor de rechtbank, dan ligt het anders: de CLB'er mag spreken of zwijgen. Dat weegt hij zelf af met het belang van de leerling als leidraad.

Misdaden waarvan de CLB'er op de hoogte gebracht is, mag hij niet aangeven. Wanneer iemand in nood is of wanneer er aanwijzingen zijn dat een minderjarige het slachtoffer is of kan worden van kindermishandeling, mag de CLB-medewerker dat wel melden.

Kwestie van afspreken

Soms kan het delen van sommige informatie toch goed zijn voor de leerling. Als de leerling uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te delen, dan mag de CLB'er zijn beroepsgeheim doorbreken. Let wel: dit kan enkel als de leerling oud genoeg is en dat zelf weldoordacht en zonder druk kan beslissen. In praktijk spreken leerling en CLB'er dat met elkaar af.

Ambtsgeheim op school

Voor schoolpersoneel geldt geen beroepsgeheim zoals voor CLB'ers, maar wel ambtsgeheim. Buiten de schoolmuren geldt discretieplicht, maar binnen de school geldt spreekrecht: informatie mag uitgewisseld worden. Dat wil uiteraard niet zeggen dat leerkrachten of leerlingenbegeleiders van de school ook alle gesprekken delen. Wel goed om weten, is dat het schoolpersoneel geen zwijgrecht heeft tegenover de schooldirectie. Een schooldirecteur mag vragen om op de hoogte gesteld te worden. 

 

verplicht Verplicht aanbod

De tussenkomst van een CLB is niet verplicht, behalve in 2 situaties:

 • Als je kind spijbelt;

 • Bij sommige medische onderzoeken (verplicht of niet, ouders krijgen in elk geval vooraf informatie over een medisch onderzoek).

drmRechtspositie van de minderjarige

Hiervoor verwijzen we naar het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige

 

 WVG vertrouwenspersoon affiche A3 frontallerkleinst Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

Als je vragen hebt of hulp zoekt bij een hulpverlener mag je altijd iemand die meerderjarige is, die je vertrouwt en bij wie je je goed voelt, meenemen.
Die persoon is dan je vertrouwenspersoon en zal je steunen waar het kan.

Meer informatie hierover vind je op de website mijnvertrouwenspersoon.be

 

dossier  Je dossier 

Wanneer een leerling in begeleiding komt, maakt het CLB een dossier. Daarin komt alles wat met de leerling en de begeleiding te maken heeft. 
Zijn daar gegevens over je gezondheid bij, dan worden die apart bijgehouden. 
We houden ons uiteraard aan enkele regels.

In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.

 • We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 • We houden ons aan het beroepsgeheim.
 • We volgen de Wet op de Privacy.

Het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag je als "bekwame minderjarige" je dossier inkijken. Je ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met jouw toestemming. Dat gebeurt dan wel altijd met een gesprek om uitleg te geven. Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen je ouders het dossier inkijken. Het recht op inzage geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier.
Je hebt het recht te weten:

 • dat er een dossier bestaat;
 • welke gegevens over hen in hun dossier staan;
 • waarom het CLB die gegevens bijhoudt;
 • wat er met die gegevens gebeurt.

Uitzondering daarop is informatie:

 • bezorgd door iemand anders die dat vertrouwelijk wil houden;
 • over iemand anders tenzij de leerling er mee samenwoont;
 • die de leerling zou schaden;
 • in documenten bestemd voor het gerecht.

Je mag een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp. Bijvoorbeeld als je ouders scheiden mag een kopie van het dossier niet gebruikt worden. 

Uitzondering: gezondheidsgegevens.
Voor gegevens over je gezondheid ligt het anders. Die kan je alleen inkijken in overleg met de arts. 
Gegevens oké?

Je mag zelf gegevens laten toevoegen of verbeteren in je dossier. Als je ernstige redenen hebt om gegevens niet in je dossier te zetten, dan kan je dat vragen. Het mag niet gaan om gegevens die erg belangrijk zijn voor je begeleiding of die het CLB verplicht in je dossier moet zetten, zoals gegevens uit de medische onderzoeken en leerplichtbegeleiding. Je bekijkt dat in ieder geval altijd samen met je hulpverlener.

En later?

We houden je dossier minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf het laatste medisch consult. Daarna vernietigen we het dossier. Dat gebeurt nooit voor je 25 jaar bent (of 30 jaar voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs). Je dossier houden we bij op de hoofdzetel van jouw CLB. Daar kan je ook terecht voor inzage en afschrift.

 

 

 • Telefoon:02 512 30 05
 • Email:info@vclbpb.be
 • Hoofdzetel: Opzichterstraat 84,
  1080 Sint-Jans-Molenbeek
 • Vestiging: Brusselstraat 270, 1702 Groot Bijgaarden.

Openingsuren

Werkdagen: 8u30 tot 16u30 - vrijdag tot 16u00
Krokus -en herfstvakantie: geopend
Kerstvakantie: vier dagen geopend (variërend)

Paasvakantie: gesloten
Zomervakantie: Tussen 15 juli en 15 augustus gesloten

LogomannetjesM

Openingsuren:

Werkdagen: 8u30 tot 16u30 - vrijdag tot 16u00

Krokus -en herfstvakantie: geopend 
Kerstvakantie: 4 dagen geopend (variërend) 

Paasvakantie: gesloten
Zomervakantie: gesloten van 15 juli en met 15 augustus