Verzoeningsproject

Verzoeningsproject

diversiteit

Als CLB is het onze hoofdopdracht om het welbevinden van alle kinderen en jongeren die naar onze scholen gaan te versterken. We streven ernaar kinderen te ondersteunen zodat ze zich goed voelen en open staan om te leren en zich te ontplooien op school en later in de maatschappij. De meertaligheid en culturele diversiteit in Brussel en de rand geeft onze kinderen zeker een aantal extra troeven in de hand. Maar het is helaas niet altijd even gemakkelijk om deze troeven uit te spelen. Vorig schooljaar is het maar al te duidelijk geworden dat er nog veel te leren valt op vlak van verzoening van de culturele en religieuze waarden die kinderen en jongeren van thuis uit meekrijgen en de waarden en normen op school. Het is een leerproces dat nog zowel door de ouders, de jongeren als door het school- en CLB-personeel moet doorlopen worden.

Om dit leerproces in het schooljaar 2016-2017 vorm te geven hebben we het verzoeningsproject lopende en geven we scholen de kans te geven om aan een democratische prijs vormingen aan hun leerkrachten, ouders en leerlingen aan te bieden. Het verzoeningsproject probeert op die manier de krachten en expertise van het CLB te bundelen met de krachten van een deskundige.

We kunnen zowel individuele begeleidingen als vorming op ons nemen. Tijdens de vormingen en begeleidingen staat het begeleiden van zoekende en kwetsbare kinderen en jongeren opdat hun integratie bevorderd wordt en hun maatschappelijke positie versterkt wordt op de eerste plaats. Bedoeling is om hun mentale weerbaarheid positief te stimuleren, een positief zelfbeeld te ontwikkelen en te leren om hun eigen kracht in te zetten en om met uitdagingen en negatieve ervaringen om te gaan zodat ze hun eigen grenzen leren kennen.

De bedoeling is om met ouders en jongeren op zoek te gaan naar een evenwicht tussen het in praktijk brengen van culturele en religieuze waarden die ze van thuis hebben meegekregen en het participeren in een seculiere samenleving. Door de kinderen en hun omgeving hierin te ondersteunen hopen we dat er minder jongeren met ernstige identiteitscrisissen zullen zijn.

Elementen die zeker in deze vormingen en begeleidingen aanwezig zullen zijn:

1. hoe identiteitsontwikkeling van leerlingen bevorderen;

2. Hoe gaan leerlingen om met socio-economische factoren zoals kansarmoede,...;

3. Hoe gaan leerlingen om met geopolitiek. Hoe kunnen ze zich op een positieve manier inzetten;

4. Jongeren weerhouden om een radicaal discours te vormen en te kiezen voor gematigd taalgebruik en projecten.

U kan ons hierover contacteren via mail: verzoeningsproject@vclbpb.be

  • Telefoon:02 512 30 05
  • Email:info@vclbpb.be
  • Hoofdzetel: Opzichterstraat 84,
    1080 Sint-Jans-Molenbeek
  • Vestiging: Brusselstraat 270, 1702 Groot Bijgaarden.

Openingsuren:
Werkdagen: 8u30 tot 16u
Krokus -en herfstvakantie: geopend
Kerstvakantie: twee dagen geopend (variërend)

Paasvakantie: gesloten
Zomervakantie: Tussen 15 juli en 15 augustus gesloten